FINANCOVANIE

Firemné úvery sú neoddeliteľnou súčasťou budovania a rozširovania firiem. Financie pritekajúce do firiem z cudzích zdrojov, hlavne z bánk, leasingových a faktoringových spoločností sú použité na rôzne účely, od krátkodobého prefinancovania zásob a pohľadávok, cez strednodobé financovanie áut, strojov a zariadenia až po dlhodobé investovanie do výrobných hál, budov a nehnuteľností. Celý proces sa začína určením cieľu financovania, vybraním vhodného typu úveru, jeho zabezpečenia, sumarizáciou účtovných podkladov, vypísaním žiadosti o financovanie zväčša v materskej banke, alebo leasingovej spoločnosti. Nasleduje dlhé čakanie, veľa otázok, vysvetľovania, dokladovania čo má vo veľa prípadoch za následok aj sklamanie a nechuť pokračovať. Tomu sa práve chceme vyhnúť!

Celý proces zastrešujeme pre našich klientov od začiatku pri podpise žiadosti o úver, až do jeho vyčerpania a kontroly splnenia všetkých dohodnutých podmienok. Treba si uvedomiť, že banky sú v tomto čase extrémne opatrné čo sa týka poskytovania úverov a každý krok vedľa môže znamenať zamietnutie, resp. zníženie úveru. Preto neodporúčame zobrať účtovné výkazy a odniesť ich do banky bez toho, aby ste vedeli, čo presne od Vás banka bude požadovať. Pre tieto prípady poskytujeme bezplatné konzultácie, kde sa práve týmto otázkam podrobne venujeme.

Poskytované služby pri firemnom financovaní:

Firemné úvery:

 • výber vhodnej banky
 • vypracovanie kompletných podkladov
 • príprava podnikateľského zámeru
 • kontrola účtovných výkazov
 • ocenenie zabezpečenia a znalecké posudky
 • vyrokovanie najlepších podmienok úveru

Faktoring:

 • príprava podkladov
 • kontrola účtovných výkazov
 • navyšovanie limitov

Leasing a spätný leasing:

 • výber leasingovej spoločnosti
 • príprava podkladov na leasing
 • kontrola účtovných výkazov
 • vyrokovanie najlepších podmienok leasingu

Predaj spoločností a vstup investorov:

 • analýza hodnoty spoločnosti
 • ponuka spoločností na predaj
 • komplexné ocenenie majetku
 • vyhľadávanie investorov a príprava na ich vstup